təhsil müəssisələrinin idarəetmə sistemi

təhsil müəssisələrinin idarəetmə sistemi
 

Sistemin məqsədi

Sistemin köməkliyi ilə müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı tədris fəaliyyətinin genişlənməsi, müəllimlərin tədris planlarına nəzarət etməsi, təhsil resurslarının mərkəzləşdirilmiş saxlanılma qaydalarının təşkili, statistik və analitik hesabatlar üzrə informasiyanın toplanılması, təşkil olunacaq imtahanların daha effektiv və mərkəzləşdirilmiş yolla aparılması, imtahan şəffaflığının və effektliyinin artırılması, tədris üzrə təşkilatı strukturun idarə edilməsi, əvvəlcədən müəyyən edilmiş tədris üzrə hesabatların hazırlanması və s. kimi geniş imkanlar təqdim edir.

Sistemin köməkliyi ilə müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı tədris fəaliyyətinin genişlənməsi, müəllimlərin tədris planlarına nəzarət etməsi, təhsil resurslarının mərkəzləşdirilmiş saxlanılma qaydalarının təşkili, statistik və analitik hesabatlar üzrə informasiyanın toplanılması, təşkil olunacaq imtahanların daha effektiv və mərkəzləşdirilmiş yolla aparılması, imtahan şəffaflığının və effektliyinin artırılması, tədris üzrə təşkilatı strukturun idarə edilməsi, əvvəlcədən müəyyən edilmiş tədris üzrə hesabatların hazırlanması və s. kimi geniş imkanlar təqdim edir.

Sistemin üstünlükləri

Eduman  - sistemin üstünlükləri ilə öz sinfində unikal idarəetməyə malikdir

 

Avtomatlaşdırma

Sistemin ayrı-ayrı proseslərinin avtomatlaşdırılması. Bütün təhsil müəssisələrinin vahid sistemə birləşdirilməsi

 

Uyğun planlama

Dərs cədvəllərinin qurulması. Müəllimlərə aid olan planların (Mövzu – təqvim planı, gündəlik plan, fərdi plan) hazırlaması imkanı

 

Vahid informasiya bazası

Vahid informasiya üzrə məlumat bazasının yaradılması. İstənilən kompüterdən həm daxili şəbəkə vasitilə ilə, həm də, internet şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların ötürülməsi

 

Hesabatlar

Təşkilati strukturda aparılan düzəlişlərin əlavə edilməsi. Müxtəlif ölçüdə hesabatların hazırlanmasını və onların MS OFFICE proqramı ilə inteqrasiyasının təmin edilməsi

 

Monitorinq və testlər

Tələbələrin biliyinin yoxlanılması və monitorinqin aparılması. Sonsuz sayda testlərin/sorğuların əlavə edilməsi

 

Tələbələrin qiymətləndirilməsi

Tələbələrin biliyinin tam elektron formada qiymətləndirilməsini. Yekun qiymətlərin çıxarılmasının təmin  edilməsi imkanı

 

Qiymətləndirmə növləri

Tapşırığı uğurla başa vurmaq üçün tələb olunan minimal bal/faiz təyin etmək imkanı. Qiymətləndirmə etmək üçün hər bir tapşırıq üçün faiz və yaxud bal ilə qiymətləndirmə imkanı  

 

Bildirişlər

Əvvəlcədən müəyyən edilmiş tədbirlər üçün mail bildiriş nümunələrindən istifadə imkanı (istifadəçilərə, yeni test/sorğu barədə bildiriş     göndərilməsi,  test nəticələrinin istifadəçilərə göndərilməsi və s.)

 

İstifadə olunan texnologiyalar

İstifadə olunan texnologiyalar

 
 
 

Sistemin modulları

VAHİD BAZA MODULLARI

 

TƏDRİS PLANLAŞDIRMA MODULLARI

 

ƏLAVƏ MODULLAR

 

Layihələr

Sistemin tətbiq olunduğu təhsil müəssisələri

 
 

Orta ixtisas təhsilinin idarəolunması üçün hazırlanmış Eduman-ın xüsusi versiyası  
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə tabe olan bir sıra kolleclərdə tətbiq edilmişdir.

Orta ixtisas təhsilinin idarəolunması üçün hazırlanmış Eduman-ın xüsusi versiyası  
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə tabe olan bir sıra kolleclərdə tətbiq edilmişdir.

Sistemə baxmaq istəyirsiniz?

Aşağıdakı form vasitəsi ilə sistemin nümayişinə və ya online təqdimat olunması üçün yazıla bilərsiniz

 
 

Eduman - "Ultra Technologies" şirkətinin məhsuludur. 
Bütün hüquqlar qorunur. © 2019

Eduman - "Ultra Technologies" şirkətinin məhsuludur. 
Bütün hüquqlar qorunur. © 2019

+994 12 449 55 55

+994 12 449 55 55

Наверх